Mijn praktijk

 

Ik ben al vele jaren werkzaam in de hulpverlening en mijn visie is om klachten en problemen te benaderen vanuit

een holistisch perspectief. Daarbij maak ik gebruik van diverse disciplines zoals pschylogische ondersteuning

(gespreksvoering), Mindfulness, EMDR, esoterie en psychologische testen.

Tijdens mijn studie psychologie aan de Universiteit heb ik twee wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar

Mindfulness.

Mijn doctoraal heb ik behaald en aangevuld met diverse cursussen en trainingen..

 

Drs. P. Massen is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Tarieven

 

Vergoeding Zorgverzekeraars

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt, geheel of gedeeltelijk, complementaire behandelingen, verricht

door CAT licentiehouders. Vergoeding is mede afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende

zorgverzekering. Het is aan te raden altijd eerst navraag te doen bij uw zorgverzekeraar.

 

Ik ben aangesloten  bij de beroepsvereniging CAT onder licentienummer CL1311-16-01-20  level 3

Patrick Massen is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): lidnummer 214994

Prestatiecode: 24700

AGB zorgverleners: 90-040335          

AGB praktijkcode:  90-18765

BTW-ID: NL00161395B19

 

* Psychologische ondersteuning: 55,- per uur.

* EMDR: 135,- (intake, behandeling, evaluatie)

* Online Mindfulness training incl begeleiding 75,-

* Online Mindfulness cursus incl twee bijeenkomsten: 150,-

* Beroepentest: 95,- incl. persoonlijkheidstest en analyse

* Persoonlijkheidstest: 50,- inclusief gesprek en analyse

 

 

AVG, Europese Privacywet

 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese Privacywet. In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen waaraan alle zorgverleners in heel Europa en dus ook ik moet voldoen. Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Vandaar dat ik mijn clienten goed moet informeren over de doeleinden van en het verzamelen van persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat ik cliënten een behandelovereenkomst/privacyverklaring moet laten ondertekenen.

gallery/fon1
gallery/cat_complementair_2020_internet
gallery/gat_schild_2020_internet