Tarieven

Tarieven

 

* Coaching: € 45,-- per sessie (ongeveer 1 tot 1,5 uur uur)

 

* EMDR: € 135,-- (intake, behandeling, evaluatie)

 

* Online cursus Mindfulness incl twee bijeenkomsten: € 150,--

 

* Magnetiseren: € 45,-- per behandeling (ongeveer 1 tot 1,5 uur)

 

* Reconnective Healing®: € 50,-- per behandeling

 

* Beroepentest: € 95,-- incl. persoonlijkheidstest en analyse

 

* Persoonlijkheidstest: € 50,-- inclusief gesprek en analyse

 

 

Vergoeding Zorgverzekeraars

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt, geheel of gedeeltelijk, natuurgeneeskundige behandelingen, verricht door CAT Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met Plato normering. Vergoeding is mede afhankelijk van de door u afgesloten (aanvullende) zorgverzekering. Het is aan te raden altijd eerst navraag te doen bij uw zorgverzekeraar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGB zorgverlener: 90-040335

AGB code praktijk: 90-18765

 

AVG, nieuwe Europese Privacywet

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese Privacywet. In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen waaraan alle zorgverleners in heel Europa en dus ook ik moet voldoen. Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Vandaar dat ik mijn clienten goed moet informeren over de doeleinden van en het verzamelen van persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat ik cliënten een behandelovereenkomst/privacyverklaring moet laten ondertekenen.